Onderzoek onder ouders

Marina van der Wal heeft een onderzoek gehouden en ouders naar hun mening over de leeftijdsverhoging naar 18 gevraagd.

De meest opvallende resultaten zijn:

  • Het overgrote deel van de ouders ondersteunt de verhoging (89%), vooral omdat ze denken dat het de gezondheid van hun kind ten goede komt (53%).
  • Veel ouders voorzien moeite om de regel te gaan handhaven, vooral vanwege verwachte tegenstand van hun kinderen (46%).
  • Ondanks de grote steun voor de verhoging verwacht het merendeel (60%) van de ouders dat andere ouders deze normverhoging niet zal accepteren.
  • Er zijn evenveel ouders die pleiten voor een overgangsregel (40%) als ouders die zeggen ‘regel is regel’, je mag niet meer drinken. (40%).
  • Eenvijfde van de ouders (20%) vindt dat je dit niet kunt verwachten van 17-jarigen.
  • Ongeveer de helft van de ouders geeft in de open vragen aan dat school het ‘informatiekanaal’ is om collega-ouders te bereiken en te informeren.
  • Veel ouders noemen in de open vragen ‘steun’ het middel dat ze nodig hebben om deze verandering geaccepteerd te krijgen. Steun van voorlichting, scholen, horeca, supermarkt en politie, maar vooral ook van collega-ouders. Ze willen zelf niet alleen staan en de boeman zijn met een drankverbod en ze willen hun kind niet tot buitenbeentje maken.
  • Slechts de helft van de ouders (56%) heeft op dit moment een afspraak over het gebruik van alcohol onder de 16.
  • Volgens 62% van de ondervraagde ouders blijkt er op scholen of helemaal geen alcoholbeleid te zijn of tot de leeftijd van 16 jaar. Daarna wordt het consumeren van alcohol op schoolfeesten toegestaan. Ruim 11% van de ouders geeft zelfs aan dat de school van de betreffende kinderen helemaal geen beleid heeft.